Impressum - Antun Mateš: Zaneseni Ribar

Impressum

Veci dio teksta ove knjige napisan je 2005. godine za 70. obljetnicu HŠRS - a. Knjiga je tiskana u proljece 2008. godine. Knjigu je osmislio, napisao i oblikovao sam autor. Sva prava pridržava autor i nasljednici. Autor dopušta citiranje teksta i objavu fotografija samo u znanstvene i nekomercijalne svrhe, s tim da se istakne izvorno autorstvo.

Urednik:
Josip Zdunić

Nakladnik:
J&B i autor

Autor koncepcije, teksta i dizajna:
Antun Mateš

Dizajn naslovne stranice:
Art studio Azinović

Prijelom stranica:
J&B Franjo Vesel

Lektor:
Žarko Anić - Antić

Stručni recenzent:
prof. dr. Roman Safner

Stručni savjetnik za spelologiju:
Branko Jalžić - Bančo

Priprema za tisak:
J&B d.o.o. Franjo Vesel

Tisak, dorada i uvez:
J&B d.o.o. Kersch offset

CIP zapis dostupan u racunalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 663704

ISBN 978-953-7506-01-8

Povratak na vrh stranice
Hrvatski Deutsch English